Bedriftskonsultasjon

SAMMEN NÅR VI DINE MÅL


Bedriftskonsultasjon og markedsføring for hestebedrifter

Bedriftkonsultasjon

Sammen skaper vi suksess

Som stalleier og drifter har du ofte liten tid til å gjøre andre ting, eller kanskje du sliter med å komme i gang. Vi ønsker vekst i det norske markedet for å fremme hestesporten og relevante bedrifter. En godt organisert bedrift kan enkelt vokse, er med på å skape et større marked, og skaper arbeidsplasser. For å lykkes er det viktig med god organisering og lederskap, nå ut til nye og eksisterende kunder via moderne markedsføring, samt å jevnlig gå igjennom det økonomiske, sette riktige priser, og realisere nye ideer. Alt dette kan vi hjelpe deg med slik at du på sikt kan få en lettere hverdag

.
Det er kostbart og drive med hest. I min tid som stallmester og ansatt, har jeg sett flere bedrifter ha problemer med å få nok inntekter til å dekke alle utgiftene - sist på lista står gjerne renovering og opprettholdelse av anlegget. I tillegg er tiden alt tar ekstremt viktig - både for eiere og ansatte. Flere frykter å ansette folk grunnet økonomiske problemer innad i bedriften. Mange yngre tar seg utdannelse innen hest og er håpefulle om å finne seg en arbeidsplass i etterkant, og ender opp med en følelse av at hestesporten kanskje ikke var det lureste å satse på likevel. Norge har et hardt marked i forhold til utlandet, og for å lykkes, er det viktig å se på driften som mer enn en sport. Sammen kan vi skape et tryggere og større marked for hest i næring i Norge - med kvalitet.

Bedriftsøkonomi
Går ikke økonomien rundt? Det er ofte en grunn til det. Jeg kan hjelpe deg med å se på regnskap, hjelpe til med å sette opp budsjett, samt å gå over kalkyler. Vi ser også på muligheter for nye inntektskilder.

Organisering
Tid er penger. Analyse av arbeidsmetoder og hvordan effektivisere arbeidsoppgaver.

Markedsføring
Mangel på kunder? Jeg gjennomfører markedsanalyser og tilpasser markedsføringen etter dine behov, slik at du kan nå ut til både nye og eksisterende kunder. 

Innhold og webutvikling
Jeg er behjelpelig med å bygge nettsider og vedlikeholde nettsider og sosiale medier, slik at du ikke trenger å tenke på dette i en ellers hektisk hverdag. (wix, wordpress, one.com, pulnivel, instagram, facebook, linkedin, twitter, blogg). Jeg hjelper deg også med illustrasjonsbilder til bruk på web og i bedriftssammenheng.


Ofte vet man ikke om man har behov for hjelp. Ta kontakt med meg i dag for å avtale en kostnadsfri samtale om hvordan jeg kan hjelpe deg! 

les mer HER om hvordan DU kan gjøre suksess!


Olsen EquiConsult,
Øiestadveien 419
1860 Trøgstad, Norway

Org.nr.: 922 831 106
Email: julie@equiconsult.no

Phone: (+47) 936 54 618

Olsen EquiConsult Copyright @ All Rights Reserved