Bedriftskonsultasjon

Bedriftkonsultasjon

Sammen skaper vi suksess

Det er kostbart og drive med hest. I min tid som stallmester og ansatt, har jeg sett flere bedrifter ha problemer med å få nok inntekter til å dekke alle utgiftene - sist på lista står gjerne renovering og opprettholdelse av anlegget. I tillegg er tiden alt tar ekstremt viktig - både for eiere og ansatte. Flere frykter å ansette folk grunnet økonomiske problemer innad i bedriften. Mange yngre tar seg utdannelse innen hest og er håpefulle om å finne seg en arbeidsplass i etterkant, og ender opp med en følelse av at hestesporten kanskje ikke var det lureste å satse på likevel. Norge har et hardt marked i forhold til utlandet, og for å lykkes, er det viktig å se på driften som mer enn en sport. Sammen kan vi skape et tryggere og større marked for hest i næring i Norge - med kvalitet.


  • Finner bedriftens sterke og svake sider, og jobber på en konstruktiv måte for å sikre mulige fallgruver innad i bedriften.
  • Tilpasser det økonomiske slik at det blir lønnsomt, og finner nye, mulige inntektskilder.
    (budsjettering, regnskap, kalkyler
  • Analyserer arbeidsmetoder og hjelper å organisere driften (kvalitetssikring av tjenester).
  • Markedsanalyse - tilpassing av varer og tjenester etter etterspørsel
  • Hjelper deg å nå ut til nye og eksisterende kunder ved hjelp av digital markedsføring av bedriften, skreddersydd til dine behov.
  • Sørger for at du når dine mål og skaper et varemerke.

 

Olsen EquiConsult,
Øiestadveien 419
1860 Trøgstad, Norway

Org.nr.: 922 831 106
Email: julie@equiconsult.no

Phone: (+47) 936 54 618

Olsen EquiConsult Copyright @ All Rights Reserved